Studii geotehnice

Studiul geotehnic reprezinta o documentatie geotehnica care se foloseste la proiectarea constructiilor si este alcatuit din valori referitoare la terenul de fundare.

studii geotehnice

Scopul efectiv este de a furniza informatii cu privire la natura terenului de fundare pentru a se putea calcula si dimensiona structura de rezistenta.
Documentatiile geotehnice pot fi de mai multe feluri:

Proiectul pentru autorizarea executarea lucrarilor de construire (PAC) este un element cheie al procesului de autorizare, alaturi de certificatul de urbanism si acordurile si avizele stabilite de autoritatea emitenta a autorizatiei de construire.

PAC este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Studiile geotehnice pentru proiectul de autorizare de construire (PAC) sunt cea mai intalnita forma de documentatii geotehnice. Studiile geotehnice sunt obligatorii prin legea 50 din 1991 referitoare la executarea lucrarilor de constructii. Studiul geotehnic face parte din proiectul tehnic si este prezentat in anexa la proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC).

Planul Urbanistic General - PUG

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.
Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan).

studii geotehnice

Planul Urbanistic Zonal - PUZ

Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte.
Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Planul Urbanistic de Detaliu - PUD

Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor.
PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane).
Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

Penetrometrul

Penetrometrul poate fi configurat la cerere pentru a realiza teste penetrometrice dinamice, teste penetrometrice statice, sau ambele.
In ceea ce priveste testele dinamice, in functie de terenurile preponderent testate, penetrometrul poate fi echipat cu diferite sisteme de percutie:

De asemenea, permite prelevarea de probe tulburate sau partial tulburate, care asigura o mai buna interpretare a stratigrafiei.

Reduce timpul de executie al testelor, permitand introducerea simultana a prajinilor si a tuburilor de protectie.

Poate fi pozitionat usor chiar si pe terenuri inclinate si foarte inclinate, datorita celor trei stabilizatoare hidraulice si a mast-ului cu inclinatie reglabila, reglaj care asigura pozitionarea perfect verticala a acestuia.